„A Magyar Légiforgalmi RT. Fokker-III-as típusú repülőgépei Mátyásföldön 1923-ban.”

 

Magyar Repüléstörténeti Társaság

A Magyar Repüléstörténeti Társaság 1993-ben újjáalakult civil szervezet, melynek jogelődje az 1975-ben létrejött Malév- Repülés és Üzemtörténeti Kör. Célkitűzése, hogy szervezeti keretet nyújtson elsődlegesen a hazai repüléstörténeti anyagok felkutatására, összegyűjtésére, rendszerezésére, a nemzeti repüléstörténeti értékek, hagyományok megmentésére és közkincsé tételére. Társaságunk országos hatáskörű.
Tagjaink között – történészek, pilóták, mérnökök, tanárok, szakírók, sportrepülők mellett – megtalálhatóak a repülés iránt érdeklődő személyek különböző korosztályai is, akik az egyetemes magyar- és a hozzá kapcsolódó nemzetközi repülés történetének kutatásával, adatainak és tárgyi emlékeinek gyűjtésével foglalkoznak. Kutatásaikat egyénileg végzik a Társaság támogatásával, eredményeikről pedig évente egyszer, konferencia keretében számolnak be.
Céljaink megvalósítása érdekében kiadványokat jelentetünk meg, nyomdai és multimédia kiadványokat adunk ki, előadásokat tartunk és alapítványokat hozunk létre, továbbá a kiemelkedő szakmai és társadalmi munkák elismerésére díjakat alapítunk, pályázatokat hirdetünk meg.

MAGYAR REPÜLÉSTÖRTÉNETI TÁRSASÁG elnöksége
HUNGARIAN AVIATION HISTORICAL SOCIETY presidency

.

Hérincs István

Magyar Repüléstörténeti

Társaság Alelnöke

Bakos Attila

Magyar Repüléstörténeti

Társaság Elnöke

Pásztói András

Magyar Repüléstörténeti

Társaság Alelnöke

Tevékenységünk

A Magyar Repüléstörténeti Társaság civil szervezet, melynek célkitűzése, hogy szervezeti keretet nyújtson a magyar repüléstörténeti értékek felkutatásának, archiválásának, valamint a nyilvánosság elé tárásának. Társaságunk országos hatáskörű. Felelősségünk az is, hogy minél szélesebb körben terjesszük a repülés szépségét, minél több fiatalt nyerjünk meg ügyünknek. Tanítsuk, neveljük Őket és adjuk át tapasztalatainkat a jövő nemzedékének. Célunk továbbá, hogy valamennyi érdeklődő számára ismerté váljék a légi közlekedési vállalatok története valamint repülőipari szervezetek, intézmények és a honvédség légi repülő egységeinek történelme.

Rájuk gondolunk, amikor konferenciáink és évkönyveink előkészítésén munkálkodunk. Jó lenne, ha e gondolatok kapcsán szorosabbra fűzhetnénk kapcsolatainkat. Örömmel üdvözölnénk őket társaságunk tagjaiként, ahol értesülhetnek új programjainkról, és kiadványainkról. Fontos feladatunknak tartjuk kortól, nemtől függetlenül tagságunk számának növelését.
Jó lenne továbbgyűjteni és leírni azokat az emlékeinket, amelyek a repülős élet fontosabb eseményeit jelentették, jelentik.

Ezek ismerete fontos és érdekes lehet mindazok számára, akik jelenleg gyakorolják a repülést, ezt az egyedülálló élményt nyújtó tevékenységet, és talán azoknak is, akik csak a” földről” figyelik eseményeinket.

Elsődleges célunk a hazai repüléstörténeti anyagok felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, a nemzeti repüléstörténeti értékek, hagyományok megmentése és közkincsé tétele.
Segítjük a gyűjteményi és a magángyűjtői tevékenységet, a repüléstörténeti ismeretek gyarapítását és támogatjuk az üzemtörténeti tudományt, tevékenységet.

Céljaink megvalósítása érdekében nyomdai és multimédia kiadványokat jelentetünk meg, előadásokat tartunk és alapítványokat hozunk létre.
A kiemelkedő szakmai és társadalmi munkák elismerésére díjakat alapítunk, pályázatokat hirdetünk meg.
A Magyar Repüléstörténeti Társaság minden évben aktuálisan megszervezi Repüléstörténeti Konferenciáját és a tárgy évben összegyűlt és megvitatott ismeretanyagot a „Magyar Repüléstörténeti Évkönyvben” bocsájtja az érdeklődők rendelkezésére. Évkönyvünk mindig gondos válogatás eredményeként került kiadásra.

Továbbra is folyamatosan várunk dolgozatokat, tanulmányokat, cikkeket, humoros események leírását, mindent, ami a repüléssel kapcsolatos.